Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
137 คน
641 คน
5996 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-07

   เกษตรแนวใหม่ พึ่งพาต้นเองโครงการ ๑ ไร่ ๑ ล้านเปลี่ยนพื้นที่เป็นผลไม้ทองคำ

   INTHAPHALAM.THT.IN
  ติดต่อสอบถาม..ได้ที่ 086-428-8613

Welcome to Website .....
 

   จำหน่ายต้นกล้าราคาตั้งแต่ 300- ขึ้นไป

             ชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผลัมไทย 

โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านเปลี่ยนพื้นที่ทั่วประเทศเป็นทองคำ

       เราบริการจำหน่ายต้นกล้าพร้อมบริการ  ประกันผลผลิต มีสัญญาพร้อม

       เริ่มต้นกล้า 300 บาท  มีประกันต้น  ประกันผลผลิต

       (ที่นี่ที่เดียว บริการเปลี่ยนให้ฟรีเมื่อกล้าตาย)

 

                            ราคาพิเศษสุด อายุ 6 ปีออกผลแล้วตัวเมีย  ราคาเพียง 70,000 บาท  (ค่าขนส่งผู้ซื้อออกเอง)

 

                           

 

 

More

Copyright (c) 2012 by Your Name inthaphalam.tht.in